30 dienų pinigų grąžinimo garantija

30 kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija

Iš prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Pigu.lt taisyklių:

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pigu.lt internetine parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

11.1.1.1. garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų ir kt.) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

11.1.1.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

11.1.1.3. dovanų kuponų pardavimo;

11.1.1.4. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu pagalba@pigu.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pigu.lt suteikia galimybę nemokamai grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.

11.1.3. Taisyklių 11.1.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

11.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.1.6. Jei Pirkėjas Pigu.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 11.1.1.1. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 11.1.1.1. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.1.1.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pigu.lt.

11.1.8. Dėl prekių, pirktų iš Pigu.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

11.2. 30 kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija

11.2.1. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti 30 kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kuria buvo parduotos.

11.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti 30 kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu pagalba@pigu.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

11.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, taikomos Taisyklių 11.1 punkto nuostatos.

11.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos)  darbo dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Pigu.lt nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

11.2.5. Taisyklių 11.2.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

11.2.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.2.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas Pigu.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 11.2.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 11.2.1 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.2.5 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.2.8. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

11.2.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pigu.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pigu.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.2.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekę gauna Pigu.lt.

11.2.11. Dėl prekių, pirktų iš Pigu.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

11.2.12. Taisyklių 11.2.1 punkte nurodyta garantija pasinaudoti negalima, jei pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta dėl šių prekių:

11.2.12.1. dovanų kuponų pardavimo;

11.2.12.2. apatinių drabužių, naktinių marškinių, pižamų, pėdkelnių, kojinių, puskojinių;

11.2.12.3. kūdikių drabužėlių;

11.2.12.4. žaislų, kūdikių žaislų, kūdikių priežiūros priemonių.

11.2.12.5. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

11.2.12.6. N-18 asortimento prekių.