Palikite atsiliepimą ir laimėkite

Žaidimo „Palikite atsiliepimą apie pirktą LEGO® konstruktorių ir laimėkite vieną iš šešių LEGO® Creator Expert Knygynų!*“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės)

1. Žaidimas

Palikite atsiliepimą apie pirktą LEGO® konstruktorių ir laimėkite vieną iš šešių LEGO® Creator Expert Knygynų!

2. Žaidimo organizatorius

UAB „Pigu“, juridinio asmens kodas: 300866792, Laisvės pr. 75, telefono numeris: +370 661 05555, elektroninio pašto adresas: pagalba@pigu.lt (toliau – Organizatorius arba Pigu).

3. Kur vyksta Žaidimas

Pigu prekybos centre internete, adresu www.pigu.lt (toliau – Pigu prekybos centras internete).

4. Kas gali dalyvauti

Žaidime gali dalyvauti ir laimėti šie Dalyviai – visi fiziniai asmenys, Pigu prekybos centro internete registruoti vartotojai, pirkę pardavėjo Pigu.lt parduodamą LEGO® konstruktorių ir palikę atsiliepimą prie pirktos prekės (toliau – Atsiliepimas). 

5. Kaip dalyvauti Žaidime

Žaidimo galiojimo laikotarpiu prie pirkto LEGO® konstruktoriaus palikdamas Atsiliepimą, Dalyvis pradeda dalyvauti Žaidime ir išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis. Žaidimo sąlygos taikomos tik pardavėjo Pigu.lt parduodamiems LEGO® konstruktoriams, įsigytiems tiek iki šio Žaidimo, tiek Žaidimo galiojimo laikotarpiu.

6. Žaidimo laikotarpis

Žaidimas vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. spalio 10 d. (imtinai).

7. Prizai

Žaidime galima laimėti 1 (vieną) Prizą – 1 (vieną) vnt. LEGO® Creator Expert Knygyną

8. Mokesčiai už Prizus

Visus su Prizu susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius (įskaitant ir jo siuntimo išlaidas) sumoka Organizatorius.

9. Kiek Prizų galima laimėti

Vienas Laimėtojas gali laimėti tik vieną Prizą, nepriklausomai nuo to, kiek Atsiliepimų Žaidimo galiojimo laikotarpiu Dalyvis palieka.

10. Laimėtojai

10.1. Žaidime skirtingais laikotarpiais bus išrinkti 6 (šeši) Laimėtojai ( t.y. 2021 m. rugsėjo 14-19 dieną – 2 Prizo Laimėtojai, 2021 m. rugsėjo 20-26 d. – 1 Prizo Laimėtojas,  2021 m. rugsėjo 27 - spalio 3 d. – 1 Prizo Laimėtojas, spalio 4-10d. – 2 Prizo Laimėtojai). 

10.2. Laimėti gali tas Dalyvis, kuris dalyvaus Žaidime Taisyklėse nurodytu būdu.

11. Prizo keitimas/perleidimas

Prizas į pinigus ar į kitus daiktus nekeičiamas. Laimėtojas Prizo negali perleisti kitam asmeniui. Organizatorius Prizą suteikia tik Laimėtojui.

12. Kaip išrenkamas Laimėtojas

12.1. Laimėtojai (iš viso 6) bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš visų Taisykles atitinkančių Atsiliepimų, pateiktų Žaidimo galiojimo laikotarpiu. 

12.2. Apie laimėjimą Laimėtojas bus informuojamas asmeniškai jo asmeninėje Pigu prekybos centro internete paskyroje įvestu vienu iš kontaktų (telefonu arba el.pašto adresu) Taisyklių 10.1 punkte nurodytais laikotarpiais.

13. Kaip atsiimti Prizą

13.1. Jei Laimėtojas po informavimo apie laimėjimą nesusisiekia su Pigu per 3 dienas, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Pigu turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.

13.2. Laimėtojui Prizas bus išsiųstas asmeniškai, Žaidimo laimėtojo asmeninėje Pigu prekybos centro internete paskyroje nurodytu gyvenamosios vietos adresu arba susisiekus su Laimėtoju jo nurodytu patikslintu adresu. 

13.3. Jei Laimėtojas nėra palikęs jokių kontaktų (telefono numerio ir/ar el. pašto adreso) savo asmeninėje Pigu prekybos centro paskyroje arba su juo nėra galimybės susisiekti, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Pigu turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.

14. Nesąžiningas dalyvavimas ir to pasekmės

Nustačius nesąžiningus Dalyvių veiksmus Žaidime, Dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus asmenine žinute jo asmeninėje Pigu prekybos centro internete paskyroje.

15. Kas negali dalyvauti Žaidime

Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali. Žaidimo tikslais šeimos nariais laikomi Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai, jų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nepilnamečiai vaikai (įvaikiai).

16. Prizų ir Žaidimo taisyklių paketimai

Organizatorius pasilieka teisę keisti Prizą /-us, Taisykles bei sąlygas apie tai viešai informavęs www.pigu.lt – prekybos centre internete.

17. Asmens duomenų tvarkymas

17.1. Susisiekdamas su Organizatoriumi, Laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę bei elektroninio pašto (ir/ar gyvenamosios vietos) adresą. Šie duomenys bus renkami ir tvarkomi Žaidimo vykdymo metu Prizo perdavimo bei vidaus administravimo tikslais.

17.2. Žaidimo vykdymo ir Laimėtojo nustatymo tikslais Organizatorius tvarkys Dalyvių asmens duomenis, t.y., Laimėtojo asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurių paslaugomis naudojasi Organizatorius ir toks duomenų perdavimas yra būtinas aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti.

17.3. Asmens duomenys, pateikti Žaidimo metu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti. Organizatorius Žaidime dalyvaujančio asmens duomenis taip pat gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, pastarajam su tuo sutikus.

17.4. Pigu gali pateikti informaciją Dalyviams apie žaidimus, kuriuose dalyvauja Žaidimo Dalyvis. Tokie informaciniai pranešimai nėra ir negali būti laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

17.5. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pigu.lt privatumo politikoje, esančioje adresu: pigu.lt/lt/t/privatumo-politika.