Pirkite ir sutaupykite kitam pirkiniui

Programa „Pirkite ir sutaupykite kitam pirkiniui“

Programa skirta Pigu.lt registruotiems vartotojams. Kiekvieną kartą perkant, 0,5 % pirkinio sumos Jums grįš PiguEurais. Pirkite dabar!

PROGRAMOS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1.  Programą „Pirkite ir sutaupykite kitam pirkiniui“ (toliau – Programa) organizuoja UAB „Pigu”, juridinio asmens kodas 300866792, buveinės adresas Liepyno g. 2, Vilnius.
2.  Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Programos vykdymo sąlygas.

II. Programos taisyklės

3. Programoje dalyvauja visi fiziniai asmenys, užsiregistravę Pigu.lt (įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį) (toliau – Pirkėjai).
4. Kaskart apsiperkant elektroninėje parduotuvėje pigu.lt, Pirkėjui į jo paskyrą yra grąžinama 0,5 (pusė) procento už Prekes sumokėtos sumos PiguEurais.
5. Vieno PiguEuro vertė yra lygi 1 € (vienam eurui).
6. Pirkėjui suteikiamų PiguEurų (toliau – Virtualūs pinigai) suma apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis, negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.
7. Pirkėjai Virtualius pinigus į savo paskyrą elektroninėje parduotuvėje pigu.lt gauna tik užbaigę užsakymą, t.y., kai Prekė jau atsiimta ir už ją sumokėta.
8. Pirkėjų gauti Virtualūs pinigai į grynuosius pinigus nekeičiami.
9. Programos metu ir Taisyklėse nustatyta tvarka Pirkėjui suteikti Virtualūs pinigai galioja 3 (tris) mėnesius nuo suteikimo dienos.
10. Virtualiais pinigais Pirkėjas gali padengti iki 20 % pigu.lt elektroninėje parduotuvėje įsigyjamų Prekių vertės.
11. Visa informacija apie UAB „Pigu” Virtualius pinigus, įskaitant, bet neapsiribojant jų naudojimo tvarką, atsižvelgiant į šiose Taisyklėse numatytas išimtis, pateikima interneto puslapyje čia.
12. Papildomų akcijų metu, pirkėjai turi galimybę atgauti didesnę dalį sumokėtos sumos. Atgaunamos sumos procentas bei prekių kategorija ar kategorijos, kurioms yra taikoma papildoma akcija yra apibrėžiama kiekvienos akcijos metu. Atgaunamos sumos procentas yra skaičiuojamas nuo prekės kainos po nuolaidos. T.y. pirkėjui pritaikius nuolaidos kodą konkrečiai prekei, grąžinama suma bus skaičiuojama nuo galutinės prekės kainos už tą prekę.

III. Kitos nuostatos

13. UAB „Pigu” turi teisę keisti Programos Taisykles ir sąlygas bet kuriuo metu, apie tai informuodama tokiu pačiu būdu, kaip buvo buvo paskelbtos šios Taisyklės.
14. UAB „Pigu” neatsako už jokius nuostolius, susijusius su Programos nutraukimu / sustabdymu / Programos sąlygų pakeitimu.
15. Asmenys, dalyvaujantys Programoje, patvirtina, jog besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir jose išdėstytomis Akcijos sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
16. Informacija apie Akciją teikiama:

  • Pigu.lt klientų aptarnavimo linija, tel.: +370 661 05555 (visą parą).
  • Elektroniniu paštu: pagalba@pigu.lt

Taisyklių redakcija galioja nuo 2017-02-01